ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه New Price Transfer Renewal
.com hot! $8.99USD 1 سال $8.99USD 1 سال $8.99USD 1 سال
.net sale! $11.78USD 1 سال $12.00USD 1 سال $11.78USD 1 سال
.org new! $14.73USD 1 سال $12.00USD 1 سال $14.73USD 1 سال
.biz new! $12.00USD 1 سال $12.00USD 1 سال $12.00USD 1 سال
.info new! $12.00USD 1 سال $12.00USD 1 سال $12.00USD 1 سال
.xyz new! $0.99USD 1 سال N/A N/A
.in $9.99USD 1 سال N/A N/A
.co $1.00USD 1 سال $1.00USD 1 سال $1.00USD 1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه